Karin Gerhardt om att producera spannmål i framtidens extremväder

Published
Feb 21 2024

Karin Gerhardt (Sveriges lantbruksuniversitet) föreläser om spannmålsproduktion i framtidens extremväder. https://www.slu.se/historiska-sadesslag https://www.ekogrotsm.se/ Värd: Alasdair Skelton.