Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller endast besökare på webbplatsen researchersdesk.se. Den gäller inte för någon information som samlas in offline eller genom andra kanaler än denna webbplats. Denna integritetspolicy uppdaterades senast i februari 2024 och vi kan ändra den med effekt för framtiden.

Researchers Desk

Researchers’ Desk är en mötesplats för forskare och medlemmar i civilsamhället som arbetar för en rättvis övergång som svar på klimat- och biologisk mångfaldskrisen. För mer information, se Om oss. För kontaktinformation, se Kontakta oss.

Behandlingsåtgärder

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • dina kontaktuppgifter, om du har lämnat dem till oss, samt all information som lämnats via onlineformulär,

 • dina sociala medie-identifierare

Behandlingsändamål

Vi behandlar dina data för följande ändamål:

 • att publicera dina profilsidor och annat material du tillhandahåller oss på vår webbplats,

 • att kontakta dig via e-post

Rättslig grund för datahanteringen

Dina data kommer att behandlas på följande rättsliga grunder (om tillämpligt):

 • ditt samtycke,

 • för att utföra ett avtal med dig,

 • för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, eller

 • våra berättigade intressen.

Datakällor

Vi får data från dig.

Data mottagare

När vi behandlar dina data förlitar vi oss på följande tjänsteleverantörer som har åtkomst till dina data:

 • webbhotellstjänsteleverantörer

 • andra tredjeparts tjänsteleverantörer som nämns nedan

Dina data överförs till tredjeländer utanför Europeiska unionen. Detta görs på grundval av lagstadgade bestämmelser för att säkerställa ett adekvat skydd för dina data och som du kan begära att få ta del av.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppnå behandlingsändamålet, specifikt under följande lagringsperioder:

 • om du har samtyckt till behandlingen

 • inte längre än tills du återkallar ditt samtycke

 • om vi behöver data för att genomföra ett avtal med dig

 • inte längre än under avtalstiden

 • under eventuella lagstadgade lagringsperioder

 • om vi använder dina data på grundval av våra berättigade intressen

 • inte längre än tills ditt intresse av att radera eller anonymisera dina data väger tyngre än dem

Dina rättigheter

Du har rätt – ibland under vissa förutsättningar:

 • att begära information om behandlingen av dina data och att få en kopia av dina personuppgifter kostnadsfritt Du kan begära information om bland annat behandlingens syften, de kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagarna av data (om några), lagringstiden eller kriterierna för att bestämma lagringstiden

 • att rätta till dina data. Om dina personuppgifter är ofullständiga har du rätt att komplettera uppgifterna

 • att få dina data raderade eller blockerade. Skäl för existensen av en rätt till radering/blockering kan inkludera återkallande av det samtycke som behandlingen grundar sig på, din invändning mot behandlingen eller att data behandlas olagligt

 • att få behandlingen begränsad

 • att invända mot behandlingen av dina data

 • att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina data för framtiden

 • att klaga över eventuell obehörig datahantering till behörig tillsynsmyndighet

Tredjepartstjänster

Google Forms

Formulär på denna webbplats är byggda med hjälp av Google Forms, en tjänst tillhandahållen av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Informationen du anger i dessa formulär delas med Google. Du kan hitta mer information om Googles sekretesspolicy: www.google.com/policies/privacy/

YouTube

Videor på denna webbplats är inbäddade från YouTube, en tjänst tillhandahållen av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google kommer att ställa in en cookie på din enhet och samla in information om din webbläsarbeteende för att möjliggöra riktad reklam, generera tittarstatistik, förbättra tjänsten och förhindra missbruk. Om du är inloggad med Google associeras din information med ditt konto, vilket du kan undvika genom att logga ut. Du kan invända mot insamlingen och användningen av dina data enligt detaljerad i Googles sekretesspolicy: www.google.com/policies/privacy/