Emma Sundh om Elevborgarrådets 967 förslag som ska sänka utsläppen

Published
Sep 06 2023

Emma Sundh berättar om vad ett Elevborgarrådet för klimatet i Karlstad kommun kommit fram till rörande minskad klimatpåverkan. ”Elevborgarådets 967 förslag som ska sänka utsläppen” Värd är som vanligt Alasdair Skelton, professor i Geochemistry and Petrology samt ordförande i Researchers Desk.