Reports

Reports written by our members communicating expert knowledge about climate and biodiversity to target audiences.

 • Researchers Desk granskar partier inför EU-valet - Vad betyder siffrorna?

  Published on
  2024-06-03

  I vår senaste rapport beräknade vi hur Europeiska unionens utsläpp skulle bli om de svenska politiska partiernas klimatambitioner skulle förverkligas. Rapporten visade också den procentuella chansen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader om resten av världen skulle göra likadant.

  Resultatet är:

  • Skillnaderna mellan partierna är mycket stora. Chansen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är fem gånger större med det ”bästa” partiets klimatpolitik jämfört med partiet med den ”sämsta klimatpolitiken.

  • Alla partier behöver skärpa sina klimatambitioner. Den ”bästa” chansen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är 41%. Skulle du sätta dig i ett flygplan som hade 41% chans att komma fram?

 • Researchers Desk granskar partierna inför EU-valet

  Published on
  2024-05-24

  Researchers Desk har beräknat utsläppsscenarier för Europeiska unionen baserade på de svenska partiernas svar på Naturskyddsföreningens enkät inför EU-valet 2024. Utgångspunkten i beräkningarna är att partiernas ambitioner förverkligas.

  Analysen visar att alla partier måste skärpa sina ambitioner, men skillnaderna mellan partierna är mycket stora, så det är viktigt att rösta. Det är faktiskt den bästa insats du kan göra för klimatet.

 • Viktiga frågor inför EU-valet

  Published on
  2024-05-27

  Här ger Malcolm Fairbrother (Uppsala Universitet) och Cecilia Lalander (Sveriges lantbruksuniversitet) en kort bakgrund till sex centrala frågor om miljö och klimat inför EU-parlamentsvalet. De föreslår också frågor att ställa till de politiska partierna. Vilken politik vill de driva i de här viktiga frågorna?

 • Swemissions - Part 1

  Published on
  2022-07-08

  Independent Assessment of 7 (8) Swedish Political Parties’ Climate Policies by Climate Scientists

 • Swemissions - Part 2

  Published on
  2024-04-24

  Independent Assessment of 7 (8) Swedish Political Parties’ Climate Policies by Climate Scientists