Engagera dig

Det finns många sätt du kan bli en del av Researchers Desk och stödja vårt arbete! Du kan, men du behöver inte vara forskare.

Researchers desk är en svensk ideell organisation. Vi förenar forskare och civilsamhället i strävan efter kunskapsbaserade lösningar på den pågående klimat- och biologiska mångfaldskrisen. Vi skapar mötesplatser mellan allmänheten och experter där kunskap, insikter och vetenskapliga fakta delas. Vår organisation är oberoende och politiskt obunden. Våra verksamheter finansieras genom medlemsavgifter, föreläsningar och, vid behov, bidrag från universitet, stiftelser, myndigheter och liknande. Vi värnar om och skyddar våra forskares vetenskapliga objektivitet och integritet.

Skulle du vilja stödja vårt arbete på Researchers desk?

Om du är en forskare som arbetar inom något ämne som relaterar till klimat eller biologisk mångfald, skulle vi vara glada att ha dig i vårt nätverk. Vänligen bli en av våra forskarmedlemmar. Om du inte är en forskare men vill vara en del av vårt arbete för kunskapsbaserade lösningar på klimat- och biologisk mångfaldskrisen, vänligen bli en av våra vänner.

Om du skulle vilja stödja vårt arbete, överväg att göra en donation. Inget belopp är för litet eller för stort. Vi väljer dock att inte ta emot pengar från personer under 18 år och från medlemmar i Fridays for Future. Istället är vi här för dig.

Bli medlem i Researchers' Desk

Om du vill bli en forskarmedlem, vänligen fyll i detta ansökningsformulär.

Om du vill bli en av våra vänner, vänligen fyll i detta ansökningsformulär.

Som forskarmedlem eller vän av Researchers' Desk kommer du att få vårt veckovisa nyhetsbrev via e-post. Detta nyhetsbrev innehåller all information du behöver för att delta i våra veckovisa seminarier och för att delta i våra andra aktiviteter.

Donationer och medlemsavgifter

För att donera till Researchers' Desk och betala vår frivilliga (men mycket rekommenderade) årliga medlemsavgift på 300 SEK, använd nedanstående uppgifter.

Observera att medlemmar i Fridays for Future och personer under 18 år är välkomna att vara medlemmar i Researchers' Desk utan kostnad.

Swish: 076 7707699

(Märk tydligt med antingen "RESEARCHERS DESK - MEDLEMSAVGIFT" eller "RESEARCHERS DESK - DONATION”).

Bankgiro: 5410-0227

(Märk tydligt med ditt namn och antingen "RESEARCHERS DESK - MEDLEMSAVGIFT" eller "RESEARCHERS DESK – DONATION”).