Om oss

Vi startade Researchers' Desk som svar på uppmaningen från barn och ungdomar världen över som sade "lyssna på forskarna". Vårt mål är att sprida kunskap till allmänheten om den klimat- och biodiversitetskrisen.

Researchers' Desk är en ideell förening. Vi förenar forskare och civilsamhället i strävan efter kunskapsbaserade lösningar på den pågående klimat- och biodiversitetskrisen. Vi skapar mötesplatser mellan allmänheten och experter där kunskap, insikter och vetenskapliga fakta delas. Vår organisation är oberoende och politiskt obunden.

Våra verksamheter finansieras genom medlemsavgifter, föreläsningar och, vid behov, bidrag från universitet, stiftelser, myndigheter och liknande. Vi värnar om och skyddar våra forskares vetenskapliga objektivitet och integritet.

Slutligen, och viktigast av allt: Vi är inte bara forskare. Vi är också vanliga människor. Många av oss har barn. Vi är djupt oroade över klimatförändringarna. Och vår oro grundas på vetenskap.

Styrelse

Researchers desk grundades den 28 oktober 2019.

Styrelsemedlemmar

  • Alasdair Skelton (Ordförande)

  • Isabelle McAllister

  • Martin Hedberg

  • Maria Johansson

  • Maria Wolrath-Söderberg

  • Paul Glantz

  • Romina Martin

Suppleanter

  • Magnuz Engardt

  • Shervin Shahnavaz

Talesperson

  • Glenn Bark

Om du vill stödja oss är du mer än välkommen att gå med i Researchers Desk, eller stödja oss finansiellt.

Vill du veta mer om våra forskare?

Forskare

De flesta av våra forskare arbetar vid ledande svenska universitet. Deras expertis omfattar flera discipliner inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Genom att samarbeta med experter utanför akademin ges våra forskare den tvärvetenskapliga perspektiv som är avgörande för att ta itu med den pågående klimat- och biologiska mångfaldskrisen.

Reseachers' Desk member, Iain Pitcairn, collecting samples for research on the climate of the past.

Vi har också fantastiska vänner!

Våra vänner stödjer Researchers’ Desk's arbete för en rättvis övergång som svar på klimat- och biologisk mångfaldskrisen som grundar sig på kunskap.