Vänner

Våra vänner stödjer Researchers' Desks arbete för en rättvis övergång som svar på klimat- och biologisk mångfaldskrisen, som är baserad på kunskap.

Portrait of Andreas Magnusson with a black and purple background. © Nickolas Sosin

Andreas Magnusson

Andreas Magnusson är klimaträttvisaktivist, moderator och talare. Sedan 2018 har han arbetat med klimat och hållbarhet med bland andra Fridays For Future och Climate Live Sweden.

Läs mer
andreasmagnusson.se
Kontakta
hej@andreasmagnusson.se
Portrait of Carina Johansson with the ocean and a boat in the background.

Carina Johansson

Carina är en forskningsingenjör som arbetar vid Stockholms universitet och som vill lära sig mer om samt dela kunskap om alla aspekter av klimatförändringar och de nödvändiga transformationerna.

Kontakta
carina.johansson@geo.su.se

Diaan Mynhardt

Diaan Mynhardt är en masterstudent vid Göteborgs universitets psykologiska institut. Diaans avhandling är en kritisk analys av diskurserna kring övergångar till hållbara metoder i restaurangkök.

Kontakta
diaan@dfdy.co.za

Georgiana Ruxandra Horga

Georgiana Ruxandra Horga är en förälder som förbereder sitt barn för utmaningarna i antropocen och utbildar för hållbart leverne.

Portrait of Ida Isaksson with trees the background.

Ida Isaksson

Ida kombinerar studier och arbete. Hon arbetar inom miljöområdet med inriktning på vattenförvaltning. Hennes studier är kopplad till detta område.

Kontakta
idaemelie.is@gmail.com
Portrait of  Johan Rudborg with buildings and a train in the background.

Johan Rudborg

Johan Rudborg är aktiv inom lokala miljö- och klimatgrupper.

Kontakta
johan@rudborg.se
Black and white portrait of Margareta Blomberg.

Margareta Blomberg

Margareta Blomberg är tidigare forskare vid Stockholms Universitet i fysik/kemi. Hon är nu aktiv i Gretas Gamlingar, som verkar för Parisavtalets klimatmål.

Portrait of Martin Hedberg with boats in the background.

Martin Hedberg

Martin Hedberg är meteorolog. Han kommunicerar klimatvetenskap till allmänheten och beslutsfattare. För närvarande arbetar med scenarier, naturkatastrofer och klimatrisker på ett försäkringsbolag.

Läs mer
martinhedberg.se
Kontakta
martin.hedberg@swc.se
Portrait of Mikael Rosén with a bookshelf in the background.

Mikael Rosén

Mikael Rosén är ivrig att rädda världen. Han vill lära sig mer om bl.a. invasiva växter.

Kontakta
erosagape@gmail.com

Mikael Törnwall

Mikael Törnwall är journalist på Svenska Dagbladet och rapporterar om energi och klimatförändringar. Han har en bakgrund som teknik- och näringslivsreporter.

Läs mer
www.linkedin.com
Kontakta
mikael.tornwall@svd.se
Portrait of My Sellberg with a grey background.

My Sellberg

Portrait of Toya Westerberg with snow and trees in the background.

Toya Westberg

Toya Westberg arbetar som röst för ljudböcker och Roddarmadam. Hon grundade Researcher’s Desk.

Kontakta
toya.westberg@gmail.com