FaQ

Korta faktagranskade svar på vanliga frågor om klimat och biologisk mångfald. Om du inte hittar det du letar efter, kontakta oss här.

Vad är problemet med förbränning av fossila bränslen?

Fossila bränslen (kol, olja och gas) innehåller kol som fångades från luften av levande organismer (växter, plankton, alger) under miljontals år. När vi bränner fossila bränslen släpper vi ut mycket av detta kol tillbaka i luften på en gång. Eftersom det inte finns någon naturlig process som kan ta bort allt detta kol lika snabbt som vi lägger till det, stannar en stor del av det kvar i luften som koldioxid (CO2), en växthusgas, vilket gör att jorden blir varmare och orsakar den klimat- och biologiska mångfaldskrisen.

Fungerar klimatkompensation?

Nej. Det finns 3 lösningar på klimat- och biologiska mångfaldskrisen. Dessa är utsläppsminskning, naturbaserade lösningar (t.ex. plantering av träd, återställning av våtmarker) och borttagning av koldioxid (t.ex. CCS). Vi behöver implementera alla tre av dessa lösningar samtidigt för att lösa klimat- och biologiska mångfaldskrisen. När vi klimatkompenserar ersätter vi utsläppsminskningar med naturbaserade lösningar, men vi behövde båda för att lösa klimat- och biologiska mångfaldskrisen, så vi kan inte ersätta den ena med den andra.

Kan vi ersätta fossila bränslen med biobränslen och fortsätta som vanligt?

Nej, men de kan hjälpa till lite. Biobränslen är bränslen som kommer från levande material, såsom träd och olika grödor. Jorden är inte tillräckligt stor för att vi ska kunna producera alla biobränslen vi skulle behöva för att ersätta fossila bränslen och ändå lämna plats för alla andra arter vi delar jorden med, och för alla våra egna behov.