Linnea Hanell och Karin Webjörn om klimatkrisens termer

Publicerades den
Sep 14 2023

I det här webbinariet får vi lära oss mer om den terminologi som används i de offentliga samtalen om klimat. Titeln på föreläsningen är ”Klimatkrisens termer i det offentliga samtalet: Om Hållbarhetstermgruppens arbete”. Linnea Hanell and Karin Webjörn kommer från Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen. Värd: Alasdair Skelton Professor of Geochemistry and Petrology