Örjan Gustafsson om effekten av aerosoler och "Climate overshoot"

Publicerades den
Jun 07 2023

Professor Örjan Gustafsson, Stockholms universitet föreläser och resonerar om "Climate Overshoots", framför allt situationen där vi har maskerat/dolt del av den globala uppvärmningen genom utsläpp av partiklar, aerosoler, som reflekterar solinstrålning. Förbränning av fossilt kol skapar utsläpp av såväl växthusgaser som partiklar. Växthusgaserna värmer klimatet genom att de förstärker växthuseffekten. Merparten av partiklarna kyler klimatet genom att de reflekterar bort inkommande solinstrålning. Partiklarna är vad vi i dagligt tal kallar luftföroreningar. De inte bara döljer uppvärmningen, de utgör även ett stort hälsoproblem, framför all i Asien. Växthusgaserna blir kvar i luften i hundratals år. Medan partiklarna, och deras avkylande effekt, försvinner inom loppet av veckor i samband med att de faller ner till marken eller tvättas ur luften med regn och snö. Med stor sannolikhet kommer vi därmed att passera 1,5-graders, eller tom 2-graders målet när vi stänger ner utsläppen. Detta kommer att råda i decennier innan vi någon gång i framtiden kan få ner halten växthusgaser ur luften. Gustafsson är medförfattare till en nyligen publicerad artikel i nature: https://www.nature.com/articles/s41612-023-00367-6 Moderator: Alasdair Skelton, ordförande i Researchers desk.